Duurzaam Bouwen

Als bewoner voert u zélf de regie over de bouw van uw eigen woning. Daardoor kunt u er principieel voor kiezen duurzaam bouwen centraal te stellen. Zo kan particulier opdrachtgeverschap een voorbeeldfunctie vervullen.

Geen gas

In Balkon Zuid ligt geen gasnet. Dit betekent dat u voor de verwarming van uw woning, het warme tapwater en het koken andere keuzes gaat maken. Het is verstandig om u daarover goed te laten adviseren.

De eerste vraag is hoe goed u uw woning wil isoleren. Als u ervoor kiest om bijvoorbeeld een passief huis te bouwen, heeft u misschien alleen maar een kleine elektrische voorziening nodig of een hout(pellet)kacheltje voor bijverwarming tijdens zeer koude dagen. De meest gekozen oplossing voor een woning zonder gas is momenteel een warmtepomp. Daarnaast moet u ook nadenken hoe u uw tapwater gaat verwarmen. En het comfort dat u hierbij zou willen hebben. Zo vraagt een regendouche veel meer verwarmingscapaciteit dan een gewone douchekop. Het verwarmen van tapwater kan bijvoorbeeld met een zonneboiler.

Misschien bent u nu wel gewend om te koken op gas. Dit is in uw nieuwe woning niet meer mogelijk.
Laat u goed informeren welke manier van elektrisch koken het beste bij u past. Er zijn apparaten die het gaskoken prima kunnen imiteren.

Zonnepanelen

Door uw dak uit te rusten met zonnepanelen kunt u uw eigen energie opwekken. Denkt u ook vast aan een extra stopcontact voor een elektrisch voertuig! En vergeet niet om de werking van de systemen in uw woning goed uit te laten leggen. Soms kan een kleine verandering in de instellingen u veel energie besparen!

Als u duurzaam bouwt, kunt u met uw architect of aannemer afspreken dat hij het prestatie-instrument GPR gebruikt. U kunt een gratis licentie aanvragen bij de gemeente voor uw project. Dit instrument geeft de prestaties aan op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde (www.gprgebouw.nl). U heeft een goede prestatie als u op alle thema’s een 7 scoort. Daarnaast levert u een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van uw omgeving met de volgende punten:

1. Kies voor duurzaam hout
2. Bouw kruipruimteloos vanwege het hoge grondwaterpeil
3. Gebruik geen koper, lood en zink bij hemelwaterafvoer
4. Maak een natuurvriendelijke tuin en zorg voor nestgelegenheid aan uw woning.