Flora en Fauna

Het natuurgebied zorgt voor een natuurlijke grens tussen Veenendaal en Ede en is onderdeel van een ecologische verbindingszone. Oorspronkelijk had dit gebied een bijzondere natuurwaarde met onder andere kalkmoeras en blauw grasland. Dit is verloren gegaan met agrarische activiteiten, maar wordt nu weer in ere hersteld. Het wordt een gebied met bosjes, moeras, graslanden en bijvoorbeeld ruige speelplekken voor kinderen. Daarnaast zijn er ook fiets-, voet- en ruiterpaden.

Vanaf de start in 2012 is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van flora en fauna in de Groene Grens. Destijds werd de feestelijke start van de aanleg van de Groene Grens gevierd met de opening van de Faunatoren aan de Dragonderweg, die daar schuin tegenover de manege staat. Allerlei soorten vogels vinden onderdak in deze toren: ooievaars, steenuilen, koolmezen, maar ook vlinders en metselbijen verblijven er graag. In de zomer van 2015 werd de oplevering van de tweede fase gevierd. In nauwe samenwerking met de gemeente Ede, die de voorfinanciering van de aanleg verzorgde. De oeverzwaluwwand vormt een bijzonder onderdeel van de tweede fase; een echt landschapskunstwerk dat ieder jaar weer een broedplaats biedt aan vele oeverzwaluwen. Met de aanleg van de tweede fase is het natuurgebied circa 45 hectare groot. Bent u nieuwsgierig naar onze monitoring van de natuurontwikkelingen, lees dan het rapport bij downloads.