Zelf bouwen

Wat komt er allemaal kijken bij de aankoop van een bouwkavel en het zelf bouwen van een huis? We vertellen het u allemaal in het eerste gesprek en we begeleiden u tot het moment van ondertekening van het koopcontract (en ver daarna).

In onderstaande zes stappen nemen we u mee in het proces van droomkavel tot start bouw.

STAP 1 Kennismakingsgesprek en optie
Als eerste stap gaat u in gesprek met onze kavelcoach Jasja Scholtens. Zij beantwoordt al uw vragen en neemt met u uw wensen door. Een optie op een kavel is twee weken geldig vanaf het kennismakingsgesprek met Jasja. Na deze week dient u te beslissen of u de kavel wilt reserveren.

STAP 2 Reservering
De reservering geldt voor een periode van vier maanden. In deze periode kunt u met een architect en aannemer aan de slag om uw droomwoning te tekenen. De architect houdt zoveel mogelijk rekening met uw eisen en wensen, maar zal ook rekening houden met de randvoorwaarden die de gemeente Veenendaal stelt. U tekent bij aanvang van de reserveringsperiode een reserveringsovereenkomst. De kosten hiervoor bedragen € 1.500,- inclusief BTW en worden bij aankoop verrekend met de grondkosten.

STAP 3 Beslissen en tekenen

Na vier maanden vervalt de reservering en zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat u, om welke reden dan ook, niet verder gaat met de aankoop van de kavel. De reserveringskosten bent u dan vanzelfsprekend kwijt. Wanneer u wel verder wilt gaan met de aankoop van de kavel, wordt er een koopovereenkomst opgesteld en door beide partijen getekend.

STAP 4 Grondoverdracht
De door beide partijen getekende koopovereenkomst wordt verstuurd naar projectnotaris Olenz. De notaris zal zorg dragen voor de overdracht van de kavel.
De overdracht vindt plaats uiterlijk twee maanden na ondertekening van de koopovereenkomst.

STAP 5 Omgevingsvergunning

Vanaf de allereerste schets tot en met het definitieve ontwerp, heeft u contact met de stedenbouwkundige van de gemeente, Paul van Sorge. Samen met u en uw architect doorloopt hij het hele ontwerpproces tot aan de omgevingsvergunning. U kunt welstandsluw bouwen, wat betekent dat alleen de welstandsgedelegeerde nog met u mee kijkt alvorens u de omgevingsvergunning aan kunt vragen.

STAP 6 Start bouw
Zodra u eigenaar bent van de grond en de omgevingsvergunning is verleend, kunt u starten met de bouw van uw droomwoning. Een feestelijk moment!

 

Beeldkwaliteit

Uitgangspunt is eigentijdse interpretaties van archetypen, zoals boerderij en bungalow. De architectuur maakt een verbinding met de identiteit van het woongebied en het omliggende natuurgebied. Trefwoorden zijn: duurzaam, groen, ecologisch, autonoom, heldere en compacte opzet, oog voor detail en hoogwaardige materialen. De richtlijnen voor de bebouwing zijn afhankelijk van de ligging van de woning in het woongebied. Voor alle opties en mogelijkheden bekijk het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan bij de downloads.